Tadko

6 tekstów – auto­rem jest Tad­ko.

* * *

Dreszcz i ten deszcz...
sprag­niona dusza, ser­ca splot.
Wir na­miet­nosci, ust mus­niecia lot...
niep­lytka gle­bia, by­cia moc.
Po­wiew rak, zes­po­lenie po­nad for­my form...
Wy­kuty zar, w kuz­ni ludzi, nas
po­nad wszys­tko, po­nad ca­ly ten czas. 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 5 marca 2014, 22:46

* * *

I nas­tało słońce, ta­kie praw­dzi­we nie zim­ne a kojące,
każda mysl od­dycha spo­koj­nie, dreszcz osłupienia, trze­pot skrzydeł.
Wraz z owym udziałem, uśmiech przyo­dział się nieśmiale, by już na stałe...
Co w za­mian? Nic, tyl­ko mo­je myśli gorące, jak we śnie, tak i w dniu...
Te­raz wiem.
To ja, to ten. 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 26 lutego 2014, 08:09

Droga

Bez krzty wiedzy,
Bez tła rozumu,
ide przed siebie,
tak mówi me "guru".
Co z te­go, ze dro­ga kreta
Co z te­go, ze pa­lec przebity
Wyk­sztal­ca sie no­we, poz­na­nia byty. 

fraszka
zebrała 5 fiszek • 9 lutego 2014, 14:58

Miłość bez wal­ki jest jak je­zioro bez ryb.
Żaden ry­bak nie będzie chciał sta­le wra­cać, i zat­ra­cać się w tej jed­nej chwi­li zes­po­lenia światów;
tak różnych, a tak jednolitych. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 lutego 2014, 14:00

Człowiek roz­rywko­wy jest skut­kiem ubocznym po­zytyw­ne­go myślenia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 lutego 2014, 08:17

Cisza roz­ciąga przes­trzeń naszej duszy do gra­nic możliwości. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 lutego 2014, 23:02
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tadko

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność